ΠΩΜΑ WINE PRESS

Το πώμα wine press μας βοηθάει να διατηρήσουμε το κρασί μετά το άνοιγμα της φιάλης. Τοποθετείτε στη φιάλη όπως ένα κλασσικό πώμα, με τη διαφορά ότι έχει ενσωματωμένη μίνι αντλία αέρα. Πατώντας το κουμπί που υπάρχει στο πάνω μέρος αφαιρούμε ένα ένα μεγάλο ποσοστό αέρα με αποτέλεσμα να καθυστερούμε την οξείδωση του κρασιού.

6,70 €