ΠΩΜΑ ΣΑΜΠΑΝΙΑΣ

Πώμα σαμπάνιας το οποίο κουμπώνει στη φιάλη όπως τα κλασσικά πώματα σαμπάνιας αλλά με τη διαφορά ότι έχει ενσωματωμένη μίνι τρόμπα . Πατώντας το κουμπί στο πάνω μέρος βάζουμε αέρα στη φιάλη. Έτσι αυξάνεται η πίεση μέσα στη φιάλη με αποτέλεσμα η εξάτμιση του διοξειδίου του άνθρακα της σαμπάνιας να είναι πιο αργή ή και να σταματήσει. Χρησιμοποιείται για σαμπάνιες και αφρώδη κρασιά.

8,50 €