ΠΩΜΑ ΦΙΑΛΗΣ CLIP MAYΡΟ

Πώμα που σφραγίζει αεροστεγώς στη φιάλη.

2,30 €