ΑΝΤΛΙΑ ΑΕΡΑ/ΠΩΜΑ

Αντλία αέρα και πώμα ταυτόχρονα. Πρώτα βγάζουμε τον αέρα από την ανοιγμένη φιάλη κρασιού και στη συνέχεια τη αποθηκεύουμε μαζί με αυτό.

6,00 €